Informace:

Tento server si klade za cíl pouze rychle a jednoduse zprístupnit predpovedi ze serveru www.flymet.info (mimochodem asi nejlepsí predpovední server u nás!) na mobilním telefonu. Ovládání je tedy upravené tak, bylo mozné základní operace delat i na primitivnejsích modelech a umožnuje výsledné nastavení (obrázky, hodiny, dny, atd.) ulozit a pozdeji znovu otevrít - bez nutnosti cokoliv znovu vybírat z rozbalovacích menu.

Vzhledem k tomu, že na FLYMET je predpoved pro CR i SR pouze na 2 dny, doplnil jsem moznost zobrazit dalsí 2 dny (tedy 3. a 4.) pro strední Evropu.